ทำไมผู้ชายถึงเสี่ยงต่อมะเร็งเกือบทุกชนิดมากกว่าผู้หญิง?

อัตราของมะเร็งส่วนใหญ่ในผู้ชายจะสูงกว่าในผู้หญิงด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจน ผลลัพธ์จากการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์โดย Wiley ออนไลน์ใน CANCERซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการตรวจสอบโดยเพื่อนของ American Cancer Society ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุอาจมาจากความแตกต่างทางเพศทางชีววิทยา มากกว่าความแตกต่างทางพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหาร และปัจจัยอื่นๆ การทำความเข้าใจสาเหตุของความแตกต่างทางเพศในความเสี่ยงของโรคมะเร็งสามารถให้ข้อมูลที่สำคัญในการปรับปรุงการป้องกันและการรักษา ในการตรวจสอบ Sarah S. Jackson, PhD, จาก...