วิศวกรของ MIT ออกแบบพื้นผิวที่ทำให้น้ำเดือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การต้มน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เป็นขั้นตอนที่ใช้พลังงานมากซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงโรงงานผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ ระบบการผลิตสารเคมีจำนวนมาก หรือแม้แต่ระบบทำความเย็นสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบที่ให้ความร้อนและระเหยน้ำสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมาก ตอนนี้ นักวิจัยที่ MIT ได้ค้นพบวิธีการดังกล่าว ด้วยการปรับพื้นผิวที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับวัสดุที่ใช้ในระบบเหล่านี้ ประสิทธิภาพที่ปรับปรุงดีขึ้นมาจากการผสมผสานการดัดแปลงพื้นผิวที่แตกต่างกันสามแบบในสเกลขนาดต่างๆ ผลการวิจัยใหม่ได้อธิบายไว้ในวารสารAdvanced Materialsในบทความโดย Youngsup Song PhD ’21 ที่เพิ่งจบการศึกษาจาก MIT,...