สิ่งที่ฆ่า Charles Darwin?

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ชาร์ลส์ ดาร์วินกลายเป็น “ผู้ป่วย” รายล่าสุดในการประชุมประจำปีที่มีเป้าหมายเพื่อไขปริศนาทางการแพทย์ของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เสียชีวิตไปนานแล้ว ชายผู้นิยมคำว่า “การอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุด” นั้นไม่เหมาะกับตัวเองมากนัก ชาร์ลส์ ดาร์วินเกิดในครอบครัวแพทย์ชาวอังกฤษที่มีความคิดอิสระในปี ค.ศ. 1809 ได้รับความทุกข์ทรมานจากอาการหลายอย่างที่เริ่มตั้งแต่อายุ 20 ต้นๆ โดยส่วนใหญ่มีอาการอาเจียนเรื้อรัง ปวดท้อง และปัญหาทางเดินอาหาร ต่อมาในชีวิต เขาได้พัฒนาอาการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น...